^1^


^3^
^2^
  Εταιρία  
^2^
  Υπηρεσίες  
^2^
  Επικοινωνία  
^2^
^3^

Η LINX - Υπηρεσίες Internet αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα και την Κύπρο το CyberMonitor, ένα εξαιρετικά σχεδιασμένο πρόγραμμα Διαχείρισης Internet Cafe και όχι μόνο.

Πρόκειται για ένα επαγγελματικό εργαλείο διαχείρισης, τιμολόγησης και παρακολούθησης εργασιών για Internet Cafe, Βιβλιοθήκες, Σχολεία, Ξενοδοχεία και οποιονδήποτε άλλο οργανισμό παρέχει υπηρεσίες χρήσης υπολογιστών στο ευρύ κοινό.

Σύγχρονη Τεχνολογία βασισμένη στο Web
Λογαριασμοί Πελατών, Λογαριασμοί Ομάδων Πελατών
Διαχείριση Προπληρωμένου Χρόνου
Διαχείριση με χρονοχρέωση
Διαχείριση Μελών
Κεντρική και Απομακρυσμένη Διαχείριση
Ασφάλεια
Διαχείριση βάρδιας προσωπικού
Προσαρμογή των σταθμών εργασίας
Στατιστική, Αναλυτικές Αναφορές
Πάρα πολλές άλλες δυνατότητες


Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές λειτουργίες, πρόγραμμα επίδειξης (demo) και παραγγελίες του εκπληκτικού αυτού εργαλείου επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 65.25.258.
Εταιρία|Υπηρεσίες|Επικοινωνία|DYNABYTE - Εφαρμογές Πληροφορικής|the Stamp! - Γραφίστας
^4^
Copyright © 1998-2015  Linx - Internet Solutions & Services.  All Rights Reserved.
^4^